Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 1 lutego 2019r. o godz.11oo, delegacja Stowarzyszenia Lotników Polskich w składzie : ppłk pil. Ryszard Karpiński, ppłk mgr Antoni Jankowski i cho. Jerzy Dawyniak, uczestniczyła w uroczystości 75-rocznicy  zamachu, w którym zabito dowódcę SS , Policji i Gestapo w Dystrykcie warszawskim.

  Gen. Franz Kuczera objął władzę w dystrykcie warszawskim 25 września 1943r. W swoim 4-ro miesięcznym okresie dał się poznać z jak najgorszej strony., nasilając represje i egzekucje ludności cywilnej Warszawy i okolic. Niemal codzienne łapanki i afisze  z listami skazanych na śmierć, skutkowały przydomek "kata  Warszawy".  Wyrok śmierci na gen. Kuczerę wydał Szef Kedywu Komendy Głównej AK płk August Fieldorf "Nil". Wykonanie zadania powierzono 12-to osobowej grupie "Pegaz", przekształconej w "Batalion Parasol". Kiedy limuzyna Kuczery zbliżała się do celu, z za rogu ul Piusa XI (od nazwy  Papieża narodowości niemieckiej), wyjechał samochód prowadzony przez "Misia" i pełną dynamiką uderzył w pojazd Kuczery. Do oszołomionych Niemców , zamachowcy oddali strzały z broni maszynowej." Misio" dobił Kuczerę z krótkiej broni osobistej!  Konsekwencją tej brawurowej akcji, była wzmożona egzekucja na kilkuset mieszkańcach Warszawy. Cieszyć może fakt. że były to ostatnie masowe represje tego typu w Warszawie. Na mieszkańców Warszawy nałożono kontrybucję w wysokości 100 mln. złotych.

       W miejscu  upamiętniającym przedmiotowy zamach, pod posadowionym tam monumentem z nazwiskami uczestników akcji, wśród przedstawicieli Parlamentu oraz Władz centralnych, złożyliśmy wiązankę z biało-czerwonych róż!

fot;: M. Marchlewska Kancelaria Sejmu.