Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 20 -01 -21 odbyło sięPosiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lotników Polskich.

W związku z udaniem się do niebieskiej eskadry naszego nieodżałowanego członka i redaktora prowadzącego naszego pisma " Smugi na niebie " kolegi Jerzego Baryła - Nowakowskiego dla utrzymania ciągłości redakcyjnej naszego pisma Zarząd powołałna stanowisko Redaktora Prowadzącego kol. Stanisława Sumerę. Zakres obowiązków redaktora prowadzącego pisma jest bardzo szeroki i nie da siępogodzićz pełnionymi przez kol. Sumera obowiązkami V-ce Prezesa Stowarzyszenia. Dla dobra Stowarzyszenia i chcąc odpowiedzialnie wykonywaćnowe obowiązki kolega Sumera złożyłrezygnacjęz pełnionej funkcji V-ce Prezesa Stowarzyszenia. Zarząd Główny przyjąłrezygnacjękolegi Sumera i jednogłośnie powołałna wakujące stanowisko V-ce Prezesa kolegępłk. dypl. pil. inż.Tomasza Pietrzaka.

Jednocześnie Zarząd powierzyłobowiązki public relations Stowarzyszenia członkowi Zarządu kol. Tadeuszowi Nawalaniec