Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 3 stycznia 2022r. o godz. 12.oo na Placu Alarmowym 1 Bazy :Lotnictwa Transportowego Warszawa- Okęcie, odbyła się uroczystość: zdania obowiązków przez przechodzącego w stan  spoczynku Dowódcę 1 Bazy płk dypl. pil. STANISŁAWA KONDRATA i przekazania dotychczasowemu Szefowi Szkolenia 7 B. L.T. płk pil. Mirosławowi Jakubowskiemu.  Oprawa miała bardzo uroczysty charakter. Uroczystość otworzył  Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Gen. Armii Jarosław Mika w asyście Dowódcy 3 Skrzydła Gen. Bryg. pil Pikuły, który w swoim przemówieniu podsumował osiągnięcia i predyspozycje obydwu znakomitych dowódców. 
   -W przedmiotowe uroczystości uczestniczyła delegacja STWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH z płk pil. Kazimierzem Pogorzelskim, Jego Zastępcy ppłk pil. Ryszard Karpiński, mjr pil. dośw. Marcin Szaliłow  wraz z Pocztem Sztandarowym. Nie zabrakło bratnich organizacji Lotniczych WKSL i "Promocja77"! 
Uroczystość zakończyło "pożegnanie ze Sztandarem" przez  zdającego obowiązki i przejęcie przez przyjmującego. Oraz defilada Pocztów Sztandarowych i pododdziałów 1 B.L.T

_DSC1277.JPG_DSC1279.JPG_DSC1365.JPG_DSC1370.JPG_DSC1372.JPG_DSC1404.JPG_DSC1408.JPG_DSC1423.JPG_DSC1442.JPG_DSC1472.JPG_DSC1559.JPG_DSC1600.JPG_DSC1601.JPG_DSC1630.JPG_DSC1671.JPG_DSC1734.JPG_DSC1738.JPG