Urodził się w 1952r w małej wiosce w województwie lubelskim. Od najmłodszych lat fascynował się lotnictwem. Po maturze wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1975r. Jego wiedza i zainteresowanie z zakresu użycia lotnictwa w działaniach bojowych skutkowały propozycją pozostania na Uczelni w w charakterze wykładowcy taktyki lotnictwa. Specjalizował się w taktyce wykorzystania na polu walki śmigłowców uzbrojonych. Jednocześnie podjął studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Publikował szereg artykułów w prasie i periodykach wojskowych. Opracował kilka skryptów i podręczników dla podchorążych WOSL. Otwarcie krytykował przestarzały program teoretycznego kształcenia podchorążych który nie nadążał za rozwojem techniki wojskowej. W rezultacie został przeniesiony do Studium Wojskowego Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był to czas stanu wojennego w Polsce i cywilne środowisko akademickie odnosiło się do wojska nieprzyjaźnie, co utrudniało adaptację w nowym otoczeniu. Czując, że jest na marginesie lotnictwa złożył prośbę o przeniesienie w stan rezerwy.

W późniejszym okresie prowadził własną działalność gospodarczą, przez kilka lat pracował w samorządzie warszawskim oraz był dwie kadencje radnym w gminie Warszawa-Centrum. Następnie pracował w dziale inwestycji w kilku korporacjach. Jest aktywnym lotnikiem, pod koniec lat 90-tych uzyskał licencję turystyczną. Jest autorem szeregu artykułów z historii i współczesności lotnictwa oraz autorem dwóch książek o tematyce lotniczej. Od kilku lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich, gdzie współredaguje pismo "Smugi na niebie".

Sumera 2.jpgSumera 3.jpgSumera 4.jpg