Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 27 października  2016r.  w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. marsz. Józefa  Piłsudskiego, po zakończeniu Sympozjum Historycznego   członkowie Stowarzyszenia Lotników Polskich rozpoczęli obrady w ramach   X Krajowego  Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego. Zjazd udzielił absolutorium dotychczasowemu   Zarządowi  i  - jak pokazały wyniki wyborów – tylko w niewielkim stopniu   zmienił  jego skład  na następną kadencję.  W e władzach  Stowarzyszenia    zatem  zasiadają:

Kazimierz  Pogorzelski  -  Prezes  Stowarzyszenia  Lotników  Polskich, 

w  Zarządzie Głównym:

Antoni  Jankowski – wiceprezes

Ryszard  Karpiński - wiceprezes

Eulalia Rogozińska – sekretarz ,

Joanna  Filipowicz - skarbnik

oraz członkowie:

Janusz Anusiewicz,

Mirosław Czechowski,

Jerzy Dawyniak,

Jerzy Nowakowski,

Jan Stefaniuk.

 

W  skład  Głównej Komisji  Rewizyjnej  weszli:

Andrzej Mrzygłód  - przewodniczący

Kazimierz  Kuryłło - sekretarz

Hanna  Miączyńska,

Zbigniew Olszański,

Danuta Pękalska – Golińska.

W ławach  Sądu Koleżeńskiego  zasiedli:

Wojciech Kaźmiński – przewodniczący,

Grażyna  Gmurzyńska  - sekretarz

- Elżbieta Bułaś,,

 -Jan Berkan,

- Maciej  Papiński,

 

Na  zakończenie obrad  Zjazd  podjął  Uchwałę, w której czytamy:

 

W celu utrwalania i rozpowszechniania tradycji i współczesnych osiągnięć lotnictwa SLP będzie:

1.Kontynuować współpracę  ze szkołami o profilu lotniczym oraz  pielęgnującymi tradycje lotnicze,

2.Uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych i manifestacjach patriotycznych organizowanych przez instytucje państwowe, samorządowe, wojskowe, środowiskowe,

3.Kontynuować dotychczasową współpracę  i nawiązywać nowe kontakty z placówkami dyplomatycznymi na terenie których znajdują się miejsca pamięci walk polskich lotników.

4. Podtrzymywać kontakty z członkami mieszkającymi za granicą oraz lotniczymi organizacjami polonijnymi.

5. Podejmować dalszą współpracę z władzami dzielnic i  Urzędu Miasta  st. Warszawy w sprawach ścieżki historycznej na Polu Mokotowskim, oraz nadania ulicom  imion zasłużonych lotników, a także 

Fundowania tablic pamiątkowych,

6. Dążyć do dalszego konsolidowania środowiska lotniczego w dotychczasowej formie, poprzez comiesięczne  spotkania członków i sympatyków,

7. Współpracować  z innymi organizacjami na rzecz powstania pomnika „Chwały Lotników Polskich”   na Wojskowym Cmentarzu  powązkowskim w Warszawie oraz w współdziałać w podejmowaniu  innych wspólnych przedsięwzięć,

8. Uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych członków SLP z asystą pocztu sztandarowego SLP,

9. Kontynuować na warszawskich cmentarzach akcję „Lotnicza Pamięć”,

10. Uczestniczyć w uroczystościach państwowych Święta Lotnictwa, rocznic  wybuchu  II Wojny Światowej, odzyskania niepodległości itp.

11. Propagować wśród mieszkańców Warszawy ideę spotkań każdego 31 października przy pomniku Poległych Lotników Polskich  pod hasłem „Rozpal lotniczy  płomień” .

12. Przedłużyć działanie Rady Programowej na następną kadencję, z wprowadzeniem do statutu, jako stałego organu doradczego Zarządu Głównego SLP.