Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

            W dniu 26 października 2017 r., w Klubie Aviator na terenie I Bazy Lotnictwa Transportowego, w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcona 25. rocznicy działalności Stowarzyszenia Lotników Polskich w Kraju. W przeddzień tej uroczystości delegacja Stowarzyszenia złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Lotników Poległych w II Wojnie Światowej.

            Uroczyste spotkanie, któremu nadano rangę Zjazdu Jubileuszowego, zawierało elementy konferencji z referatami wybitnych specjalistów przedstawiających historyczną i bieżącą problematykę lotnictwa oraz element ceremonialny, powitania i przedstawienia gości i uczestników zjazdu. Był to także czas odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Stowarzyszenia, a także okazja by podziękować wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, za dowody przyjaźni i pomocy oraz wręczyć pamiątki i upominki .

 

DSC04759.jpgDSC04760.jpgDSC04767.jpgDSC04776.jpgDSC04804.jpgDSC04806.jpg
       

Powołanie krajowej organizacji Stowarzyszenia Lotników Polskich wiąże się z doniosłym aktem przekazania do Polski bojowego sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, co nastąpiło podczas Pierwszego Światowego Zjazdu Lotników Polskich we wrześniu 1992 r. w Warszawie i Dęblinie. Potwierdzono wówczas porozumienie Zarządu SLP w Londynie i Komitetu Organizacyjnego w Warszawie w sprawie przekazania nazwy, przesłania ideowego i tradycji siostrzanej organizacji w Polsce.

            Kontynuatorami misji Stowarzyszenia i organizatorami nowej struktury byli przede wszystkim lotnicy walczący na Zachodzie, którzy powrócili do Polski oraz wielu lotników mieszkających za granicą, którzy zdecydowali się wstąpić do powstającej organizacji w kraju. Dzięki temu, od samego początku, mieliśmy członków mieszkających od Kanady, poprzez obie Ameryki, Europę i Azję aż po Australię. Była to organizacja kombatancka z założeniem, że będzie organizacją otwartą dla wszystkich lotników polskich wojskowych i cywilnych. Wielką pomoc Stowarzyszeniu ofiarowało Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

             Członkami – założycielami byli wybitni, bohaterscy piloci i żołnierze innych specjalności, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, asy lotnictwa, uczestnicy walk od czasu bitwy o Anglię aż po zakończenie wojny. Wśród nich: płk pil. Stefan Witorzeńć, płk pil. Ignacy Olszewski (pierwszy i drugi Prezes SLP), płk pil. Witold Łokuciewski, płk pil. Bronisław Hałas i inni. Do Stowarzyszenia dołączyli lotnicy z pozostałych teatrów wojennych zmagań i z innych rodzajów lotnictwa.

            Uroczystość rozpoczęło wprowadzeniem sztandarów: Stowarzyszenia oraz repliki Bojowego Sztandaru PSP, przy dźwiękach Marsza Lotników i Marsza Dywizjonu 303. Następnie prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, płk pil. Kazimierz Pogorzelski powitał gości i uczestników Zjazdu oraz zwięźle przedstawił historyczne i ideowe zadania zrealizowane przez minione ćwierć wieku. Więcej informacji o tym zamieścimy w kolejnym numerze „Smug na niebie”. Wśród gości naszego spotkania, których powitał płk. Pogorzelski byli m. innymi:

 • Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Jan Józef Kasprzyk
 • P. o. dowódcy I Bazy Lotnictwa Transportowego- ppłk nawig. Sylwester Łysomirski
 • Przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Krzysztof Żabicki oraz płk Robert Bajurski szef Wydziału Komunikacji DGRSZ
 • Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski
 • Były dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. prof. dr hab. Jerzy Gotowała
 • Były dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych gen. bryg. prof. dr hab. Jerzy Lewitowicz  
 • W imieniu Prezesa Związku Żołnierzy WP- płk Jan Kacprzyk, który w późniejszej części spotkania udekorował Sztandar SLP Złotym Medalem Związku Żołnierzy WP
 • Biskup Polowy WP gen. bryg. dr Józef Guzdek
 • Pierwszy polski kosmonauta gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski Członek Honorowy SLP
 • Zastępca dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk
 • Prezes oddziału warszawsko-mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego gen. bryg. pil. Roman Harmoza
 • Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa pan Jerzy Madler.
 • Przedstawiciel General Aviation i niezależny ekspert lotniczy pan Grzegorz Brychczyński
 • Rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego pan Jakub Stefaniak
 • Członek Komisji Obrony Narodowej poseł Paweł Bejda.
 • Kapelan środowisk kombatantów lotniczych ojciec Dominik Orczykowski
 • W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego dyrektor Zbigniew Czaplicki
 • Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pan Paweł Pawłowski

 Nie sposób wymienić wszystkich znamienitych gości, zwłaszcza przedstawicieli licznych szkół z którymi łączy nas współpraca i zobowiązujący patronat, przedstawicieli samorządu terytorialnego i bratnich organizacji kombatanckich.

Kolejno głos zabrał Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister dr Jan Józef Kasprzyk, który objął Honorowym Patronatem Zjazd i był jego współorganizatorem. Dokonał też dekoracji medalem „Pro Memoria” kilku działaczy SLP.

            Wystąpienie Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, również współorganizatora Zjazdu, nawiązywało do jego pracy w Londynie jako Szefa Kancelarii Prezydenta na wychodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego.

                     

DSC_0030.jpgDSC_0037.jpgDSC_0044.jpgDSC_0064.jpgDSC_0090.jpgDSC_0123.jpgDSC_0153.jpgDSC_0195.jpgDSC_0216.jpgDSC_0222.jpgDSC_0245.jpg

            Nasze uroczystości wnoszą zawsze pewien element poznawczy, również i tym razem zaprezentowana została lotnicza tematyka historyczną i problemy aktualne. Interesujące referaty przedstawili:

 • gen. broni pil. prof. dr hab. Jerzy Gotowała o tym  jak doszło do przekazania ciągłości działania Stowarzyszenia Lotników Polskich z Wielkiej Brytanii do Polski, a przede wszystkim sztandaru Polskich Sił Powietrznych.
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz przedstawił obecny stan lotnictwa i perspektywy jego rozwoju w ujęciu ogólnoświatowym.
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Żyluk z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych akcentował możliwości i udział krajowych ośrodków naukowych i przemysłowych w rozwoju myśli i techniki lotniczej.
 • gen. bryg. bp. dr Józef Guzek przekazał swoje spojrzenia na działalność Stowarzyszenia i złożył serdeczne życzenia naszym członkom.
 • Gen. bryg. Krzysztof Żabicki - przedstawiciel Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych, przedstawił wyzwania stojące obecnie przed polskimi Siłami Powietrznymi w obliczu zagrożeń wynikających z sytuacji w Europie i na Świecie. 

W dyskusji zabrali głos kol. Grzegorz Brychczyński z General Aviation i Lesław Karst z Agrolotnictwa, którzy nawiązali do współpracy ze Stowarzyszeniem, w aspekcie swojej działalności.     

                     

DSC04809.jpgDSC04811.jpgDSC_0224.jpgDSC_0259.jpgDSC_0267.jpgDSC_0290.jpgDSC_0295.jpgDSC_0300.jpgDSC_0533.jpgDSC_0539.jpg

            Wiele delegacji zaprzyjaźnionych i współdziałających ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich instytucji, organizacji i Szkół oprócz życzeń i miłych słów przekazało dyplomy, upominki i kwiaty.

           

DSC04815.jpgDSC04817.jpgDSC04825.jpgDSC04826.jpgDSC04842.jpgDSC04847.jpgDSC_0326.jpgDSC_0330.jpgDSC_0353.jpgDSC_0366.jpgDSC_0385.jpgDSC_0387.jpgDSC_0395.jpgDSC_0404.jpgDSC_0411.jpgDSC_0415.jpgDSC_0420.jpgDSC_0447.jpgDSC_0471.jpgDSC_0499.jpgDSC_0546.jpgDSC_0565.jpgDSC_0566.jpg

            Pani Anna Preś przekazała replikę srebrnego młoteczka, którym św. Jan Paweł II wbił swój gwóźdź w drzewce naszego sztandaru, a który podała Mu na tacy właśnie Pani Ania.

Ważnym dla nas wydarzeniem była obecność delegacji Gminy  Brańszczyk, miejsca urodzenia Kazimierza Pogorzelskiego, która obdarowała Prezesa kwiatami i upominkami. Wśród nich był wiersz o „chłopcu z Brańszczyka” i kompozycja plastyczna z podpisem „Pan Prezes na

            Istotnym elementem Zjazdu było spotkanie z twórcami i aktorami powstającego filmu „Dywizjon 303” wraz z prezentacją jego fragmentów. Producent i reżyser filmu - Jacek Samojłowicz, opowiedział o powstawaniu tej produkcji i związanych z tym problemach.                          

 

            Na zakończenie spotkania Kazimierz Pogorzelski serdecznie podziękował wszystkim za udział w Zjeździe i pomoc w jego przygotowaniu, sponsorom za wsparcie, przyjaciołom za życzliwość, dziennikarzom, TVP i fotoreporterom za dokumentowanie wydarzenia. Z nadzieją wkraczamy w następne lata działalności, ze świadomością, że robimy coś społecznie pożytecznego dla polskiego lotnictwa, jego ludzi, tradycji i współczesności. Przy tym stajemy się bogatsi o doświadczenia i wnioski płynące zarówno z naszych sukcesów jak i potknięć.

 

Szczególne słowa podziękowania chcielibyśmy skierować do p. o. dowódcy I Bazy Lotnictwa Transportowego ppłk Sylwestra Łysomierskiego oraz do szefa Wydziału Komunikacji DGRSZ płk Roberta Bajurskiego, którzy otworzyli  swoje żołnierskie serca na problemy z jakimi spotkaliśmy się podczas przygotowań do naszego spotkania.

       Wyrazy podziękowania należą się też Zarządowi Głównemu SLP z jego prezesem płk pil. Kazimierzem Pogorzelskim oraz jak zawsze, niezawodnym: kol. Joannie Filipowicz, kol. Joli Rogozińskiej i kol. Jankowi Stefaniukowi, którzy wytrwale i skutecznie eliminowali wszelkie przeszkody organizacyjne i nie tylko. DZIĘKUJEMY WAM KOLEŻANKI I KOLEDZY!

 

            Końcowym akcentem Zjazdu był wspólny obiad w Hotelu Sangate Airport, który przerodził się w salon dyskusyjny przy stolikach.