Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniu 27 kwietnia b.r.  delegacja Stowarzyszenia Lotników Polskich  w składzie: Sekretarz Generalny mgr Jolanta Rogozińska, Prezes Stowarzyszenia płk pil. Kazimierz Pogorzelski, Wice Prezes ppłk mgr Antoni Jankowski, W-ce Prezes ppłk pil. Ryszard Karpiński, udała się do  m. Goworowo ( na Mazowszu), gdzie na terenie Zespołu Szkół Powiatowych , jak co roku, odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów  Technikum o specjalności "agro-biznesowej"  Szkoła, której mury  opuścił późniejszy prymus  promocji 1984r. Oficerskiej Szkoły Sił  Powietrznych  w Dęblinie por. pil.. inż  Mirosław Karpiński Młody bardzo zdolny oficer, który w wieku 27 lat zginął śmiercią lotnika, składając swoje młode życie na ołtarzu Ojczyzny, pozostawiwszy  żonę i trzyletniego syna.Służbę pełnił w 103 Pułku Lotniczym w Warszawie.  Lotnicy o swoich zmarłych kolegach nie  zapominają.

 Na tę okoliczność  3 lata temu, Stowarzyszenie Lotników Polskich, w porozumieniu z: Bożeną Pomacho (siostra  lotnika) , Dyrektorem Zespołu Szkół Powiatowych mgr inż. Janem Frydrykiem, przy udziale  Prezesa Stowarzyszenia "Promocja-77" płk pil Jana Urbaniaka, zainstalowało na dziedzińcu Szkoły kamień  zwieńczony orłem,na podkładzie szachownicy z trablicą  poświęconą por. pil. Karpińskiemu.

DSC07491.JPGDSC07492.JPGDSC07495.JPGDSC07500.JPGDSC07505.JPG
Monument ten jest symbolem zachęty edukacyjnej dla miejscowej młodzieży. Młodzież ta sprawuje opiekę nad wspomnianym obiektem .W ramach współpracy z wym. Szkołą  i  Jej Dyrekcją uczestniczymy w życiu Szkoły, przykazując na Jej rzecz, pamiątki i publikacje lotnicze. Co roku  statuetką i albumem lotniczym ,wyróżniamy prymusa roku. W bieżącym roku, Prymuską była  P.JOLANTA SKIERKOWSKA osiągając średnią  ocen  na poziomie 5, 34 . Pamiątkową  statuetkę   Prymusce wręczył osobiści Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich płk pil. w st. spocz.mgr inż Kazimierz Pogorzelski. Młoda  dama ze wzruszeniem i  "łezka  szczęścia"  podziękowała  za wyróżnienie.

Powitał  on  również:   Panią Wójt Gminy mgr Małgorzatę Kuleszę, Starostę Ostrołęckiego Krzysztofa Parzychowskiego, personel Szkoły z Jej Dyrektorem na czele   oraz  wszystkich obsolwentów, którzy po 4 latach nauki rozpoczynają nowy etap swojego, już dorosłego życia .. Przykład ten ,jest dowodem wzorcowej współpracy Stowarzyszenia Lotników Polskich ze szkołami i korzyści jakie z tego płyną na płaszczyźnie edukacji i chwały POLSKICH SKRZYDEŁ!

tekst: RK, zdj. J.Urbaniak